4. Sancions contra mitjans lliures

Procediment sancionador contra LaTele-Assemblea per la Comunicació Social

Al juliol de 2007, la Direcció General de Mitjans i Serveis Audiovisuals, va enviar una notificació a l'ACS instant al cessament de les emissions de LaTele, llavors emetent pel canal 52 de l'UHF, en analògic, amb la campanya Okupem les Ones.

- Cessar les emissions?,  Noo!.- li vam dir a la Direcció General- on està el dret a la lliure expressió i a la comunicació?, però si complim amb el que diu la llei que heu aprovat?.

No van contestar, així que ens vam agafar a allò de que quien calla otorga, pensant, beneits, que estaven d'acord amb els nostres arguments. Teniem la llei de la nostra part !?

Però, deu mesos més tard, al maig de 2008...

Nova carta de la Direcció General: ens notifiquen la resolució d'inici d'un procediment sancionador i ens convoquen amb la policia i els tècnics per anar a precintar els equips d'emissió.

Glups...

Els escribim una altra carta de resposta, el 18 de maig:

- No tenim intenció de facilitar l’accés als funcionaris i altre personal per a practicar aquest precintament, que considerem del tot improcedent - hi diu- Us notifiquem que emprendrem les accions al nostre abast per oposar-nos a aquest procediment sancionador i per continuar reivindicant les plenes garanties legals per al tercer sector audiovisual.

Vam llançar un manifest.

Centenars de persones i col·lectius van enviar missatges a la Direcció General contra el procediment.

Vam contactar una advocada i vam preparar un recurs d'alçada contra l'ordre de precintat.

El 13 de juny vam anar a la Conselleria de Cultura, a dur-los el recurs. Va venir també la policia. Però vam poder fer una petita acció a les rambles.

Vam seguir emetent.

I vam rebre una altra tramesa: el plec de càrrecs del procediment sancionador, que ens imputava una infracció administrativa molt greu per realitzar emissions sense disposar del títol habilitant, fet punible amb una multa d'entre 60.000 i un milió d'euros.

- Caram!  I ara què?

Vinga, tornem a l'advocada, un plec de descàrrecs: si no disposem de títol habilitant és perquè hi ha una omissió del legislador, que no estableix els mecanismes per exercir el dret a crear mitjans de comunicació. La pròpia llei de l'audiovisual de Catalunya reconeix els mitjans sense ànim de lucre, i les emissions d'okupemlesones compleixen amb el previst a la llei, tot i que no tingui llicència perquè no hi ha els mecanismes per sol·licitar-ne. Demanem el sobreseïment del cas.

Vam escriure als partits polítics, vam torna a demanar el suport de la gent i els col·lectius per enviar peticions de sobreseïment a la Generalitat.

Però, com no..., vam rebre una altra carta..., el 28 de juliol..., novament de la Direcció General..., per informar-nos de la seva: "Proposta de resolució de 22 de juliol de 2008, en el marc de l’Expedient sancionador ETV-00804/08-DGCSDA". Desestimen les nostres al·legacions i proposen una multa de 60.000 euros!!!!

Buff....

Ràpid, una altra carta, al·leguem, recontral·leguem. Butifarra!

- Com pot ser -el hi diem - si la mateixa Directora General, al Mercat de l'Audiovisual de Catalunya, havia dit que emissores com la nostra estaven "emparades en el dret reconegut en l’article 70 de la Llei22/2005, encara que la manca de desenvolupament d’aquest dret no hagi permés accedir a una llicència".

Altre cop, demanem el sobreseïment de l'expedient sancionador.

Després d'aquestes darreres al·legacions a l'agost, ja no vam rebre res més, ni la multa, ni el sobreseïment... ni cap altra carta.

Per no crear precedents, no van fer cap resolució favorable al nostre cas, però tampoc no van decidir-se a fer efectiva la sanció, que finalment va prescriure.

Tot plegat, feina, temps i diners malaguanyats, per acabar sense resoldre la situació de marginació legal que pateixen les televisions i ràdios lliures i comunitàries.

 

Altres procediments sancionadors

Multa a Ràdio Pica per interferències

A l'octubre de 2010, la Direcció General de Telecomunicacions va imposar una multa de 60.000 euros a la ràdio lliure de Barcelona, Ràdio Pica, per interferir la freqüència de la SER a la ciutat de Barcelona. La sanció per part de l’organisme depenent del Ministeri d’Indústria resolia la denúncia interposada per la cadena SER que, durant unes hores, es va veure afectada per unes emissions de Pica que, precisament, intentaven denunciar les interferències que pateix Pica des de setembre de 2010 per part de l'emissora comercial Amb2 FM. Més informació a:
http://directa.cat/noticia/multen-radio-pica-amb-60000-euros-interferencies
http://www.radiopica.net/amb2fm

L'entitat de gestió de drets Agedi, porta a judici a Ràdio Pica

http://latele.cat/article/suport-les-radios-lliures-no-venen-musica-judi...
http://www.media.cat/2011/12/15/radio-pica-a-judici-pels-drets-dautor/
http://www.youtube.com/watch?v=1i_kzVb4IYA

AdjuntMida
1_resposta_a_peticio_de_tancament_dgma_27_de_juny_07.pdf12.19 KB
2_carta_dgma_contra_precintat14maig08.pdf34.16 KB
3_recurs_dalcada.pdf286.76 KB
4_alegacions_contra_multa_7_agost.pdf23.95 KB
5_manifest.pdf44.01 KB
primera_notificacio_juny07.jpg642.91 KB
carta_inici_procediment_sancionador_maig08.pdf715.46 KB
proposta_de_resolucio_multa_juliol08.pdf1.51 MB
resolucio_inici_procediment_sancionador_abril08.pdf2.15 MB
plec_de_carrecs_juny08.pdf964.8 KB
carta_de_suport.pdf6.54 KB
6_carta_als_partits_0.pdf11.4 KB
carta_als_partits_govern.pdf10.76 KB
plec_de_descarrecs.pdf8.5 MB

Creative Commons - 2011 LaTele - Copia, enganxa, modifica.