Teresa Forcades. “Capitalisme i ètica: els crims de la indústria de la salut i la resistència popular”

Contra_infos
Dijous, 17 Gener, 2013

En la conferència pronunciada avui per Teresa Forcades a AureaSocial
sobre “Capitalisme i ètica: els crims de la indústria de la salut i la
resistència popular” –dins el cicle de xerrades “Davannt del
capitalisme: un altre model econòmic, una altra salut”, l’autora, entre
d’altres, d’Els crims de les grans companyies farmacèutiques (Quaderns
Cristianisme i Justícia, 2006, n. 146, en català, castellà i anglès), ha
basat la seva intervenció tot exposant el que considera els tres
fenòmens que en els darrers 20 anys han augmentant en els sistemes de
salut del nostre país (i dels països occidentals) i el que imagina com a
nou enfoc de la salut a nivell individual i col·lectiu. Enric Duran ha
iniciat l’acte explicant què és AureaSocial, un espai de la CIC
inaugurat el juny de 2012, cedit per la família que hi tenia un espai de
salut, actualment en procés de col·lectivització, on es desenvolupen
projectes d’educació i salut principalment, i on “intentem construir un
model social i econòmic al marge de l’estat i del capitalisme

Creative Commons - 2011 LaTele - Copia, enganxa, modifica.