ANKI TONER al Fem-lo Comú d'Aurea Social sobre Arts, Cultures i Revolució [CiC - Aurea Social]

La Xerrada
Dijous, 15 Maig, 2014

Les distribuïdores, les editorials i l’alliberació de la cultura
ANKI TONER, ex membre de SUPERELVIS fa una dissecció de l'art
conceptual, la música i la indústria discogràfica des de l'interior a
través d'una breu entrevista per Juanito Piquete i Joel Mòrist, amb
motiu de la seva visita a Aurea Social, tot desvetllant espurnes del que
es va parlar a la taula rodona que va tenir lloc el passat dijous 15 de
maig.
El clip, d'inspiració poètica, conté un bonus track sorpresa al
final, inspirat en els darrers treballs de l'autor que clarament
desvetlla a l'entrevista, amb la intervenció de Zoe Balasch, artista,
psicòloga social, vinculada al món de la dansa i la revolució integral
plenament - tant en la seva tasca, com en el seu art - a més de ser
sòcia autònoma de la CiC.
L'estètica, més d'autor que de costum; és a l'hora, un petit
autohomenatge a estètiques ja utilitzades als 90 en l'el·laboració de
Subterrani TV, programa d'avanguarda underground, que va materialitzar
el mateix realitzador dins l'equip que el duia a terme.

Creative Commons - 2011 LaTele - Copia, enganxa, modifica.